Impresos COVID-19

  • Apèndix 3: Consentiment per a la realització del test PCR durant el curs escolar.
  • Apèndix 4: Declaració responsable sobre el compromís de seguir les normes i protocols COVID.