Tutoria 1r de Batxillerat el dijous 9 de desembre

Els alumnes de 1r de Batxillerat han de quedar el dijous 9 de desembre a l'hora de tutoria (de 14:05 a 15 h) per fer valoració del trimestre i per a que la delegada els informe sobre el que es va xarrar a la reunió de delegats del 3 de desembre.