Tutoria de 1r de Batxillerat dijous 11de novembre

Tots els alumnes de 1r de Batxillerat hauran de quedar dijous 11 de novembre a l'hora de tutoria per a que els delegats i subdelegats els informen dels assumptes tractacts a la reunió de delegats de la setmana passada.