INFORMACIONS DIVERSES

TUTORIA 21 D'OCTUBRE

 

 

Dijous 21 d'octubre a les 14'05, a la tutoria, tractarem els temes següents:

 

1. Informacions diverses.

2. Proposta de calendari de concentrats del 18 al 24 de novembre.