BEQUES DEL MEC PER AL CURS 2021-22

Beques

 

El Ministeri d'Educació i Formació Professional convoca les següents beques per al crus 2021-22:

 

 

- Estudis de nivells postobligatoris, no universitaris (BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS, FPB). Data límit: 30/09/2021. Més informació aquí.

 - Per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NEE). Data límit: 30/09/2021. Més informació aquí.