COMISSIÓ AMBIENTAL D'ALUMNES

Presentacions realitzades per la Comissió Ambiental d'alumnes sobre algunes activitats ambientals duites a terme durant el curs 2008-2009

             

.