COMUNICAT DE L'APIMA SOBRE LES AGENDES PER AL CURS 2020-21

Per aquest proper curs les agendes seran en format digital.
Per tant, NO s'ha de venir al centre a recollir-la.
L'alumnat rebrà la informació a través dels seus tutors/es.

Gràcies a tots/es !!