PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Llistat definitiu de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

Ja es poden recollir els certificats corresponents a la secretaria del nostre centre.

Llistat provisional de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

.