LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS ACADÈMICS

Aquelles persones que desitgen continuar els seus estudis en un altre país hauran de tramitar la legalització dels documents acadèmics no universitaris cursats a Espanya.