ELS NOSTRES PERSONATGES DE PEL·LÍCULA. CURS 2018-2019

Les matèries que aquest curs han desenvolupat Projectes interdisciplinars a 1r d’ESO són Música, Anglès i Plàstica. Per decidir la temàtica que treballaríem a projectes enguany es va optar perquè fos l’alumnat qui l’escollís: primer vam fer un sondeig sobre quins temes els interessaven; després de fer el buidatge de les variades propostes vam elaborar una enquesta digital amb els quatre temes més sol·licitats; i, finalment, la votació va determinar que el projecte que majoritàriament interessava era “La fotografia i el cinema” i aquest seria el nostre fil conductor.

 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE INTERDISCIPLINAR


1. Cohesió de grups

Per tal que el treball cooperatiu i col·laboratiu funcioni és important que totes i tots els membres del grup-classe dins aquest s’hi sentin a gust, reconeguts, respectats, involucrats... i particularment l’alumnat de 1r d’ESO que s’acaba d’incorporar al centre provinent de cinc escoles de primària diferents.
Amb l’objectiu de cohesionar els grups durant les primeres setmanes de curs vam realitzar nombroses dinàmiques per tal de: saber els noms dels seus nous/ves companys/es de classe, conèixer les seves aficions, les seves dificultats, per tenir-hi confiança... (mitjançant les activitats: presentació del nom amb un gest; cadena de noms; Funga Alafia –donar benvinguda als companys amb una coreografia-...); aprendre a valorar els aspectes positius dels altres (activitat de la silueta); respectar la diversitat cultural i lingüística de les aules (celebrant el Dia Europeu de les Llengües -el 26 de setembre-); posar en valor la diversitat d'opinions i de maneres de fer (activitats de cohesió a tutoria)...

2. Aprendre a treballar de forma cooperativa

Dins el mes de novembre els grups de treball van quedar establerts, es van formar 5 grups cooperatius a cadascuna de les classes, i primer vam aprendre aspectes més d’organització, de com caldria que funcionessin les dinàmiques dels equips: des de la nova distribució de les taules dins l’aula... fins a la realització d’activitats per conèixer els distints rols necessaris que aniria assumint cadascú (secretari/ària, portaveu, coordinador/a, intendent/a i ajudant/a).
Per poder treballar en equips de forma responsable, democràtica i col·laborativa, es van posar en pràctica unes normes bàsiques de treball en grup: saber compartir, participar en els diferents processos, respectar el torn de paraula, tenir un tracte correcte, saber ajudar, aprendre a prendre les decisions en equip...
Finalment, es van introduir les dues eines que empraríem per arxivar les distintes feines: el drive del gmail, en el qual s’hi van obrir carpetes digitals compartides de les matèries que participaven a projectes i on hi tindríem documents compartits; i una carpeta física del grup, en la qual s’hi arxivarien fitxes, dibuixos, materials diversos que fes servir cada equip...
Per tancar aquest bloc cada equip es va inventar com havia d’anomenar-se i vam dissenyar un logotip lligat amb el tema escollit.

3. Recerca sobre el tema triat

Vam començar a treballar el tema del projecte en sí ideant personatges que després ens servirien per construir històries.

A Plàstica vam aprendre a dibuixar cares: les proporcions per fer un retrat mínimament creïble, la representació de les distintes emocions...

A Anglès vam definir oralment i per escrit el que seria el personatge que tindria cada equip. Es tractava d’un/a company/a de classe virtual amb unes característiques concretes: nom i llinatges, edat, nacionalitat, descripció física, personalitat, interessos personals, família, lloc on viu... posant en pràctica continguts estudiats a l’àrea de llengua anglesa (to be, have got, present simple, there is & there are, adverbis de freqüència, adjectius i vocabulari referent al cos humà).

A Música vam treballar com es comportarien gestualment i de forma sonora els personatges que ens inventàvem, donant-los corporeïtat. Vam parlar del leitmotiv i vam veure exemples tan diversos com els de la música de Wagner o les pel·lícules de Star Wars.

Una volta creats els personatges ens calia dotar-los d’emocions i imaginar-nos quines serien les seves històries. A cada grup aleatòriament li va tocar un perfil emocional pel seu personatge (els distints perfils estaven prèviament elaborats pel professorat i tenien tant fortaleses com debilitats). A partir de saber quines fortaleses i debilitats tenia el seu personatge, el grup va haver d’inventar-se un dia sencer en la vida d’aquest, des que s’aixecava fins que se n’anava a dormir. En la redacció calia concretar diverses situacions en què es fessin evidents tant aquells aspectes en què el personatge tenia més dificultats com aquelles en què tenia més facilitat i s’hi sentia més còmode, tot escrivint situacions versemblants. Aquestes situacions inventades es van traduir en una pàgina d’un diari personal del personatge.

La següent passa va ser inventar-nos com seria el grup d’amistats del nostre personatge i cada alumne va pensar com podria ser una de les seves amistats: aficions que tenien en comú, activitats que feien quan estaven junts, històries secretes que compartien... El resultat d’aquesta feina va ser una redacció individual sobre aquest amic/ga inventat/da.
Finalment, per reblar el treball creatiu sobre els nostres personatges, els succeirien dos fets rellevants: un de dolorós i un de més lúdic.

A cada grup, aleatòriament, els va tocar una situació difícil pel seu personatge: quedar-se sense casa; patir assetjament; ser un/a fillet/a transsexual; tenir un malalt terminal dins la família; assabentar-se en l’adolescència de que s’és adoptat/da.

I per altra banda i, des d’una vessant més lúdica, cada grup va organitzar la festa d’aniversari del seu personatge.

 

RELACIÓ DE PRODUCTES ELABORATS

RETRATS DIGITALS

A Plàstica, una volta havíem estudiat les proporcions i expressions de la cara vam aprendre a utilitzar el programa d’edició de retrats digitals cartoonify i vam crear els retrats dels nostres personatges inventats. Després els vam posar el nom del personatge i el del nostre equip.

CARMEN LÓPEZ Gru y las minionsKARIM DORKAS Un fantasma i migMARTÍ VIVES NemosPOL SASTRE Escuadrón suicidaTERESA GARCÍA Un dos tres i acció

MANNEQUIN CHALLENGE

A Anglès, havent fet les descripcions de les activitats que realitzam en el dia a dia dins una aula, i per posar de manifest que ‘tots som iguals, tots som diferents’, els diferents grups cooperatius van crear, dirigir i protagonitzar vídeos mannequin challenge.

         

 

CARTELLS INFORMATIUS "COM PODEM AJUDAR A..."

A Plàstica, per tal d’abordar la situació dolorosa que li va tocar viure als nostres personatges vam treballar: quins consells es podrien donar a un/a company/a que pateix aquella situació; quines activitats es podrien fer per ajudar aquest/a company/a; a quins professionals podríem recórrer per a que milloràs, en la mesura del possible, la seva situació; a quines entitats podríem sol·licitar ajuda... Vam aprendre a utilitzar el programa d’edició digital canva, i vam elaborar un cartell informatiu explicant “Com podem ajudar a un/a company/a que...”.

Com Action 2Com Els personatges de Hollywood 1Com Action 1Com Els personatges de Hollywood 2Com els triomfadors 1

Com els triomfadors 2Com Els turistes 1Com Els turistes 2Com Pop corn 1Com Pop corn 2

ORGANITZACIÓ D'UNA FESTA D'ANIVERSARI

A Anglès, per tal de dissenyar la festa d’aniversari del nostre personatge vam emprar el recurs de la pluja d’idees, individualment i en grup, i el vam plasmar en un padlet. A partir d’aquí hem ordenat les idees inicials i les hem organitzat: des del pressupost que necessitàvem fins al tipus de decoració que posaríem, passant pel nombre de gots de paper, el tipus de menjar, beguda, els jocs i la música que escoltaríem, l’enviament d’invitacions... o, també, qui s’encarregaria de la neteja posterior dels espais.

Invitació 1Invitació 2

Invitació 3Padlet 1

Padlet 2Padlet 3

POSADA EN ESCENA DE "ELS NOSTRES PERSONATGES DE PEL·LÍCULA"

A Música, segons les característiques de cada personatge, l’alumnat va cercar i arranjar obres musicals que el poguessin descriure, i decidiren com interpretar-la ells mateixos. Durant el procés, cada grup vam preparar les cançons i vam fer presentacions a la classe per tal que ens fessin suggeriments o aportacions. En molts casos vam haver d’aprendre a tocar un instrument, o a llegir una partitura en clau de Fa, va ser una experiència enriquidora per aprendre a aprendre.
Per tancar les activitats d’aquest curs de projectes interdisciplinars de 1r d’ESO vam organitzar al teatre de l’institut el concert “Els nostres personatges de pel·lícula”, en el qual tots els grups van presentar la música del seu personatge mentre s’anaven projectant els avatars i els vídeos dels mannequin challenge.

Cartell