ESTACIÓ METEOROLÒGICA

Al llarg d’aquest curs, l’alumnat de 1r de batxillerat ha dut a terme un projecte de disseny i construcció d’una estació meteorològica basada en la plataforma arduino. La idea va sorgir del departament de Biologia, que disposa de material de mesura tradicional i desitjava fer una automatització de l’emmagatzematge de dades.

Meteorologia bisAmb una dedicació d’1 o 2 hores setmanals entre el 2n i 3r trimestre, l'alumnat es va organitzar en grups de treball en què van cercar la forma de mesurar els paràmetres que havien escollit. A partir de la cerca, i després d’una base de programació en l’entorn arduino, els grups de feina van dissenyar, muntar l’electrònica i elaborar el programa adient per fer la lectura de dades. Pel camí ens hem trobat amb moltes dificultats que hem anat solucionant.

Posteriorment es van unir tots els treballs individuals en un sol, que envia les dades via wifi a un punt d’accés de la xarxa local del centre i es fa l’emmagatzematge en una base de dades per poder-les mostrar en una web.
La web creada per visualitzar les dades es pot consultar en la següent adreça:

meteo.iesjmquadrado.cat

En ella hi trobem una petita ressenya de cada part que la composa, a més de la lectura actual dels paràmetres, un resum de dades diàries i anual i gràfics dels paràmetres més importants de les darreres 24 hores i de la darrera setmana. Estarà en proves i sotmesa a canvis durant els propers dies i, en un futur no molt llunyà, permetrà la descàrrega de les dades històriques emmagatzemades per posar-les a l’abast de qui ho consideri oportú.