PROGRAMES D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS - ESTIU 2019

Servei de llengües estrengeres petit

  • La Conselleria d'Educació i Universitat ha convocat ajuts per a l'alumnat del sisè curs d'educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs de formació professional de grau mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2019 (BOIB núm. 66 de 16/05/2019).

        Més informació de la convocatòria aquí.

  • El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha convocat beques per a participar en un Programa d'Immersió Lingüística en anglès en Colonies de Vacances per a l'estiu 2019 (BOE núm. 10 de 26/04/2019).

         - Informació de la convocatòria per als alumnes que cursen 1r ESO.

         - Informació de la convocatòria per als alumnes que cursen 2n ESO.