DECLARACIÓ DE POLÍTICA DE L'ERASMUS

Declaració de política de l'Erasmus

En la nostra institució educativa s'imparteixen Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. Durant molt de temps, hem estat promovent propostes educatives per facilitar l'intercanvi, la cooperació i la mobilitat dels professors i estudiants entre els sistemes d'educació i formació dels països europeus. Aquestes iniciatives s'han convertit en una referència de qualitat per a la nostra universitat.

Com ja s'explica a l'apartat anterior, la participació en el programa Erasmus+ implica assolir els següents objectius:

  • Millorar la qualitat de la nostra formació professional de nivell bàsic, mitjà i superior i per tant l'experiència dels nostres tècnics.
  • Proporcionar una dimensió Europea a la tasca dels futurs professionals a Menorca, participant i contribuint a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
  • Enfortir el sentit de ciutadania global en els professionals, millorant així la cohesió social i el diàleg intercultural a l'illa.
  • Preparar els professionals dels futurs canvis tècnics i organitzatius del seu sector en evolució, afavorint l'intercanvi d'informació rellevant per a la professió.
  • Promoure la implementació d'un desenvolupament energètic sostenible a Menorca, com es fa en altres països europeus amb les tecnologies més avançades.

Creiem fermament en la importància de transmetre a la futura professió dels nostres estudiants una perspectiva europea, com una manera d'aconseguir una millora de la seva capacitat tècnica i professional, de la seva competitivitat, de la seva visió sobre la Unió Europea, així com de la seva competència lingüística. En definitiva, una millora del seu currículum personal i, per tant, de les seves possibilitats d'ocupació. En el seu conjunt, l'experiència d'aquestes estades, el desenvolupament del programa formatiu i el resultat del procés d'avaluació es recolleix en l'informe final de cada projecte.

Les Associacions Empresarials de la zona industrial, com ara PYME i FONGAME, també obtindran un benefici dels resultats d'aquest projecte, ja que tindran la possibilitat de contractar personal més format, capaços de treballar amb tecnologia diferent a la que s'utilitza en general a Menorca. Les empreses i l'institut tenen una estreta relació quan es tracta de la contractació de personal, ja que l'institut proporciona a les empreses professionals ben formats. Aquesta experiència proporciona als participants més bagatge, i li serà reconeguda mitjançant la certificació de l'empresa i el Document de Mobilitat Europass.

La informació completa sobre el desenvolupament i els resultats d'aquestes experiències es publiquen al lloc web de l'institut i al nostre perfil oficial a Facebook. Alhora, la difusió i els resultats es promouen entre els participants i les famílies per mitjà de les xarxes socials (Facebook), i també en els mitjans de comunicació; per exemple: els participants seran benvinguts per la premsa i les autoritats locals, amb la ràdio i entrevistes de televisió locals per explicar la seva experiència, ...etc. També a l'àmbit de l'institut es compartirà amb tot el claustre i amb el consell escolar format per tots els agents socials implicat en l'Educació (Alumnes, professors, pares i mares).