LA MAR MEDITERRÀNIA. CURS 2017-2018

Aquest curs es va optar per partir d’un tema tancat, que fos prou ampli, per poder-lo treballar des de les distintes matèries implicades: Anglès, Música, Educació Física i Plàstica. Després d'estudiar diverses possibilitats, finalment es va triar desenvolupar un projecte que girés als voltants de la Mar Mediterrània, per estudiar-la des de diferents punts de vista.

 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE INTERDISCIPLINAR


1. Cohesió de grups
IMG 0467pLes activitats que es van fer durant les primeres setmanes es van centrar en cohesionar els grups-classe de 1r d’ESO: en saber els noms dels seus nous/ves companys/es de classe, en conèixer les seves aficions, les seves dificultats, en tenir-hi confiança... (mitjançant les dinàmiques: utilitzar les lletres del nom per fer un autoretrat, cadena de noms, activitats d’expressió corporal, descripció individual en anglès, percussió corporal...); en aprendre a destacar els aspectes positius dels altres (dinàmica de la silueta); en el facilitar a arribar a acords de grup (dinàmica Torre de Hanoi); en aprendre a respectar la diversitat d'opinions i de maneres de fer (activitats de cohesió a tutoria)...

 


2. Aprendre a treballar de forma cooperativa
IMG 0473pDurant les sessions del mes de novembre es va comunicar com quedaven formats els distints grups de treball i es comencen a realitzar dinàmiques per aprendre a treballar de forma cooperativa, començant per aspectes més logístics (com distribuir les taules dins l’aula...) fins a la realització de dinàmiques per conèixer els distints rols necessaris per a que funcioni un equip (secretari/a, portaveu, coordinador/a, intendent/a i ajudant/a). Durant el curs l'alumnat va anar assumint distints rols dins el seu equip. Es van implementar unes normes bàsiques per treure’n el màxim profit del treball en equip (saber compartir, participar, respectar el torn de paraula, tracte correcte, ajudar, companyerisme, responsabilitat, prendre les decisions en equip...). Es van explicar les dues eines bàsiques que empraríem per arxivar les feines: el drive, s’hi van obrir carpetes digitals compartides de les matèries que participaven a projectes; i la carpeta física del grup, en la qual s’hi arxivarien fotocòpies i materials diversos que fes servir cada equip.


3. Recerca sobre el tema
IMG 0476pA finals de novembre es van començar a treballar continguts propis del tema proposat. Es va partir d'un guió que es va lliurar a cada equip, en el qual es definia la primera de les activitats: planificar un viatge, de màxim dotze dies, per ciutats o pobles que tinguessin costa a la Mar Mediterrània. En la planificació del dia a dia d’aquest viatge en equip, una volta decidits els destins, calia tenir en compte diversos aspectes: equipatge necessari, mitjans de transport que es ferien servir per viatjar d’un lloc a un altre, allotjaments, conèixer la moneda que emprarien a cada país, saber quina llengua haurien de parlar, què menjarien (conèixer la gastronomia local), quins tipus de música podrien escoltar a cada regió... tenint en compte, a més, unes limitacions pressupostàries. Una volta van tenir els destins escollits, cada grup va anar responent diverses preguntes del guió, documentant-se gràficament, cercant composicions musicals...
A Anglès cada equip va dibuixar l’itinerari del seu viatge en un mapa de localització de les ciutats costaneres, es va crear una fitxa tècnica sobre cada ciutat, es va estudiar vocabulari específic relacionat amb tot el que implica un viatge... A Música es va crear un llistat de webs sobre músiques viatgeres, es va fer recerca sobre els tipus de música de les diferents regions i sobre composicions musicals relacionades amb el fet de viatjar... A Educació Física es van estudiar diferents tipus de danses i balls lligats amb la música de la mediterrània... A Plàstica es va fer recerca gràfica sobre els destins...

 

PRODUCTES FINALS DEL PROJECTE

TRÍPTIC DEL VIATGE
Cada equip, a partir del gruix d’informació recollida sobre els destins, va elaborar en anglès un tríptic sobre el seu itinerari per la Mediterrània. El tríptic que van dissenyar havia de contenir la següent informació: dades de cada ciutat (país al que pertany, població, fus horari, superfície, web de l’ajuntament); les dates del viatge; el programa d’activitats que es faria a cada destí; fotografies de les ciutats; mitjans de transport que emprarien en els diferents trasllats; documentació necessària; equipatge i pressupost.

Monkys   MCPM   Gic   Clevers   lleopards   invencibles

 

AUDIOVISUAL TUTORIAL DE LA REALITZACIÓ DE L’EQUIPATGE
Una volta estudiat en anglès el vocabulari específic sobre indumentària, higiene personal... cada alumne va elaborar un audiovisual tutorial sobre l’equipatge necessari per realitzar el viatge.

              

 

AUDIOVISUAL DE MÚSIQUES VIATGERES
A partir d’un recull d’imatges dels diferents destins i, quan ja s’havien estudiat les músiques de les diferents regions, es va elaborar un audiovisual en el qual els alumnes van recrear el seu viatge de forma virtual.

 
ÀUDIO DE SONS MARINS
Una volta estudiades les músiques viatgeres es va interpretar una composició en la qual s’hi van mesclar distints sons marins.

 

 

 

AUDIOVISUAL DE DANSES DEL MEDITERRANI
Un cop estudiades distintes danses de la mediterrània, cada grup va crear un ball relacionat també amb la música d’un dels destins del seu viatge.

 

EXPOSICIÓ “NOVES ESPÈCIES PERILLOSES DE LA MEDITERRÀNIA”
Aprofitant l’avinentesa que aquest curs escolar des de la Comissió de medi ambient es va proposar el projecte transversal “Bye bye plàstic”, consistent en la conscienciació sobre la necessitat de reduir el consum d’envasos d’un sol ús, des de Projectes interdisciplinars ens hi vam sumar, amb la iniciativa de fer una exposició d’espècies marines del Mediterrani elaborades amb envasos d’un sol ús (llaunes, tetra-brics, safates de porexpan, bòtils de plàstic...). A partir de visualitzar i comentar més de vint espècies de la Mediterrània, cadascú va escollir la que més li interessava i va recrear-la, fent-ne un disseny previ i tenint en compte els materials amb els quals es construiria. Una volta la peça va estar muntada, es va pintar amb pintura plàstica adient i s’hi van afegir aquells detalls necessaris per fer-la més realista. Posteriorment, en equip, es va recrear un fons marí en el qual s’hi situarien les espècies. Finalment, cada alumne va fer una cartel·la sobre el seu animal en la qual s’especificava: el nom comú, el nom científic i l’esperança de vida de l’animal real; i el nom inventat i el temps que tardaria fins la seva absoluta desintegració, si els materials utilitzats no es reciclessin, de la recreació feta. A finals de curs s’ha fet una exposició amb la meitat dels treballs, i la resta s’exposaran a l’inici del proper curs. Cal destacar que l’exposició va despertar l’interès d’una escola de primària, el CEIP Margalida Florit, i l’han visitada tres grups. La visita guiada la van desenvolupar els mateixos alumnes de 1r d’ESO que havien creat les “noves espècies perilloses”.

 

REVISTA ISSUU SOBRE LES ESPÈCIES MARINES INVENTADES

SEA CREATURESp
Paral·lelament a la recreació de l’espècie marina amb els envasos es va elaborar una fitxa, en la redacció de la qual hi va participar la matèria de Biologia, indicant diverses dades tècniques de l’espècie real i la inventada. Una volta enllestida, la fitxa es va traduir a l’anglès i conjuntament amb les fotografies de les espècies inventades s’ha elaborat una revista issuu.