SITUACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA. CURS 2016-2017.

- Resultats de l'enquesta sociolingüística del curs 2016-2017:  plc 16 17 enquesta