APIMA- REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

Circular APIMA reutilització 17-18: word

Compromís de reutilització : word

Resultat del sorteig de dia 4 de setembre:

- 1r ESO  es començarà pel num. 22   (65 famílies han sol·licitat número)

- 2n ESO es començarà pel num. 38   (58 famílies han sol·licitat número)

- 3r ESO es començarà pel num. 05    (39 famílies han sol·licitat número)

- 4r ESO es començarà pel num. 49     (51 famílies han sol·licitat número)