ADMISSIÓ FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2017/2018

- Llistat DEFINITIU d'admesos Formació Professional Bàscia - Manteniment d'habitatges (data publicació 20/07/2017)

- Llistat DEFINITIU d'admesos FPB - SEGONES OPCIONS

- Llistat DEFINITIU d'admesos FPGM - Manteniment Electromecànic (data publicació 20/07/2017)

- Llistat DEFINITIU d'admesos FPGM - SEGONES OPCIONS

- Llistat DEFINITIU d'admesos FPGM pendent de setembre - Manteniment Electromecànic (data publicació 20/07/2017)

- Llistat DEFINITIU d'amesos FPGS - Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (data publicació 20/07/2017)

Documentació necessaria per formalitzar la matrícula els dies 20 i 21 de juliol de 8:30 h a 13:30h:

- Full de matrícula FPB

- Full de matrícula CFGM

- Full de matrícula CFGS

- Autorització per al trasllat al centre de salut (annex 3) (cas de tenir alguna patologia crònica s'hauran d'emplenar altres annexos mèdics els quals estaran a la vostra disposició a les oficines del centre)