JOB SHADOWING

Carolina Sedze, professora del cicle formatiu de grau mitjà, va assistir a un JOB SHADOWING del 4 al 6 d'abril en Turku (Finlàndia), que tractava sobre instal·lacions de climatització, ventilació i refrigeració.

La experiència ha estat molt enriquidora, ja que s'aprèn un altre mètode de fer feina, es millora les competències lingüístiques en anglès i s'estableixen contactes futurs per enviar alumnes els propers anys.

IMG 5749p  IMG 5894p  IMG 5988p