EUROSCOLA 2017

      

Els alumnes de la matèria d’Economia de 1r de batxillerat coordinats per la professora Sili Florit i amb la col.laboració de Teresa Quintana, alumna en pràctiques del Màster de professorat, participen a la XXIII edició del concurs Euroscola dedicat al 60 aniversari de la signatura del Tractat de Roma (1957-2017). L’objectiu d’aquesta convocatòria és el de reflexionar amb els joves sobre el procés de transformació de la Unió Europea en un espai de llibertat, de justícia i de seguretat al llarg d’aquests 60 anys; valorar el que hem aconseguit i analitzar els reptes actuals. Per a això, el concurs proposa com a tema central conèixer la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, és a dir, el text que recull els principis i valors dels pobles i ciutadans de la UE, després de 60 anys de compromís i camí junts.

D’acord amb les bases els dos equips participants han elaborat un vídeo (duració màxima d’1 minut i 30 segons) basat en algun dels drets recollits a la Carta dels Drets Fonamentals de la UE. D’una banda, l’equip «Dignitat» ens convida a la reflexió sobre la violència de gènere, fent una menció especial a les dones que, amb coratge, han vençut la por i han romput el silenci del dolor. Per altra banda, l’equip «Llibertat» posa de manifest el descontent amb les polítiques d’acollida de refugiats que aplica la Unió Europea, destacant la necessitat de convertir el sofriment en acció.