XII CONCURS D’AFORISMES FILOSÒFICS I FOTOGRAFIA

El jurat popular determina atorgar el primer premi d’Aforismes Filosòfics i Fotografia a l’obra: SIMONE DE BEAUVOIR: “El problema de la dona sempre ha estat un problema d’homes”, del grup SENZILLESA, integrat per: Aida Taltavull, Manuel Pérez, Gisela Medina, Laura Florit

1R PREMI 16 17 bona

 El segon premi recau en l’obra: J.P. Sartre: “Estem condemnats a ser lliures”, del grup SENZILLESA, integrat per: Aida Taltavull, Manuel Pérez, Gisela Medina, Laura Florit

2n premi bo

 

Acta del jurat: pdf

 


 

XII CONCURS D'AFORISMES FILOSÒFICS I FOTOGRAFIA: RECOLLIM VELES.

Curs 16-17

Convoca el Departament de Filosofia

IES. Josep Maria Quadrado

Cartell 16 17 mitjana

A partir de dues d'aquestes frases s'han de fer fotografies on es reflecteixi artísticament el missatge del filòsof. S'ha d'inserir el nom del filòsof i la frase, respectant l'idioma original amb què es va escriure i afegint la traducció al català. S'ha de presentar amb pseudònim.

HERÀCLIT:
1. τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει
    (Tot flueix, res no resta quiet.)

TALES DE MILET:
2. μέτρω χρῶ
    (Sigues mesurat.)
3. θάνατος οὐδὲν διαφέρει τοῦ ζῆν
    (La mort en res no és diferent de la vida.)

PITÀGORES:
4. διπλοῦν ὁρῶσιν οἱ μαθόντες γράμματα
    (Aquells qui saben de lletra hi veuen el doble.)

SOLÓ D'ATENES
5. ἡδονην φεῦγε, ἥτις λύπην τίκτει
    (Rebutja el plaer que engendra dolor.)

SÒCRATES:
6. ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα
    (Només sé que no sé res.)

PLATÓ:
7. Η Ομορφιά είναι το μεγαλείο της αλήθειας
    (La bellesa és l'esplendor de la veritat.)
8. χαλεπὰ τὰ καλά
    (Les coses bones són difícils.)

ARISTÒTIL:
9. ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον
    (L'home per naturalesa és un animal polític.)

CICERÓ:
10. Liberae sunt enim nostrae cogitationes.
    (Els nostres pensaments són lliures.)
11. Non nobis solum nati sumus.
    (No hem nascut solament per a nosaltres.)

SÈNECA:
12. Timendi causa est nescire.
    (La ignorància és la causa de la por.)
13. Piger ipse sibi obstat.
    (El vessut es destorba ell mateix.)
14. Cui prodest scelus is fecit.
    (Qui treu profit d'un crim, l'ha comès.)

F. BACON:
15. A man is but what he knows.
    (Un home no és sinó el que sap.)
16. Nam et ipsa scientia potestas es.
    (El coneixement és poder.)

JOHN LOCKE:
17. Laws are made for men and not men for laws.
    (Les lleis estan fetes per als homes i no els homes per a les lleis.)

THOMAS HOBBES:
18. Fear is the origin of all religions.
    (La por és l'origen de totes les religions.)
19. Homo homini lupus est.
    (L'home és un llop per a l'home.)

DESCARTES:
20. Je pense, donc je suis.
    (Penso, doncs existeixo.)

ROUSSEAU:
21. L'homme est bon par nature.
    (L'home és bo per naturalesa.)

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE:
22. Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.
    (Qui no coneix llengües estrangeres, no es coneix a si mateix.)

    FRIEDRICH NIETZSCHE:
23. Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen.
    (Tenim l'art per no morir de la veritat.)

JOHN STUART MILL:
24. Ask yourself whether you are happy and cease to be so.
    (Demana't si ets feliç i deixaràs de ser-ho.)

J. P. SARTRE:
25. L'homme est condamné à être libre.
    (Estem condemnats a ser lliures.)

ALBERT CAMUS:
26. Si le monde était clair, l'art ne serait pas.
    (Si el món fos clar, l'art no existiria.)
27. Peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croit pas en lui.
    (Potser és millor per Déu que nosaltres no creguem en ell.)

SIMONE DE BEAUVOIR:
28. La beauté se raconte encore moins que le bonheur.
    (La bellesa és encara més difícil d'explicar que la felicitat.)
29. Le problème de la femme a toujours été un problème d'hommes.
    (El problema de la dona sempre ha estat un problema d'homes.)
30. L'esclave qui obéit choisit d'obéir.
    (L'esclau que obeeix tria obeir.)

BERTRAND RUSSELL:
31. Even when the experts all agree, they may well be mistaken.
    (Encara quan tots els experts coincideixen, poden molt bé estar equivocats.)

MARTIN LUTHER KING:
32. A man can't ride your back unless it's bent.
    (Ningú et muntarà damunt si no doblegues l'esquena.)

NOAM CHOMSKY:
33. If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all.
    (Si no creim en la llibertat d'expressió per a les persones que menyspream, no hi creiem en absolut.)
34. One of the clearest lessons of history, including recent history, is that rights are not granted, they are won.
    (Una de les lliçons més clares de la història, inclosa la història recent, és que els drets no es concedeixen, es guanyen.)

WILLIAM SHAKESPEARE:
35. To be, or not to be, that is the question.
    (Ser o no ser, aquesta és la qüestió.)

LUDWIG WITTGESTEIN:
36. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.
    (D'allò de què no es pot parlar, cal guardar-ne silenci.)