ESTUDIS A L'IES JOSEP MARIA QUADRADO: FORMACIÓ PROFESSIONAL

ESO

 

FPB DE MANTENIMENT D'HABITATGES

(IMA12)

 

Operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'elements de lampisteria, calefacció i climatització.

Per alumnes que tenen un mínim de 15 anys o els compleixen abans del 31 de desembre i un màxim de 17 anys dins l'any natural de l'inici de curs i no han obtingut el graduat en ESO.

Segon curs inclou FCT (formació en Centres de treball).

FPB D'ARRANJAMENT I D'ARTICLES TÈXTILS I DE PELL

(TCP11)

Operacions bàsiques de reparació de calçat i marroquineria.

Per alumnes que tenen un mínim de 15 anys o els compleixen abans del 31 de desembre i un màxim de 17 anys dins l'any natural de l'inici de curs i no han obtingut el graduat en ESO.

Segon curs inclou FCT (formació en Centres de treball).

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

(IMA22)

 

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

Dos cursos. El segon curs inclou FCT (formació en Centres de treball).

A segon curs els alumnes es podran acollir al programa ERASMUS que consiteix en cursar part de les FCT a un país estranger.

 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

 (IMA32)

 

Tècnic superior en Manteniment i instal·lacions tèrmiques i fluids

Dos cursos. El segon inclou FCT (formació en Centres de treball).

A segon curs els alumnes es podran acollir al programa ERASMUS que consiteix en cursar les FCT a un país estranger.

 

 

Presentació FP quadrado