ESTUDIS A L'IES JOSEP MARIA QUADRADO: FORMACIÓ PROFESSIONAL

ESO

 

FPB DE MANTENIMENT D'HABITATGES

(IMA12) icono-link

 

Operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'elements de lampisteria, calefacció  i climatització.

Per alumnes que tenen un mínim de 15 anys o els compleixen abans del 31 de desembre i un màxim de 17 anys dins l'any natural de l'inici de curs i no han obtinhgut el graduat en ESO.

Segon curs inclou FCT (formació en Centres de treball).

 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

 

Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

 (IMA22) icono-link

Dos cursos. El segon curs inclou FCT (formació en Centres de treball).

A segon curs els alumnes es podran acollir al programa ERASMUS que consiteix en cursar part de les FCT a un país estranger.

 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

 (IMA32) icono-link

 

Tècnic superior en Manteniment i instal·lacions tèrmiques i fluïds

Dos cursos. El segon inclou FCT (formació en Centres de treball).

A segon curs els alumnes es podran acollir al programa ERASMUS que consiteix en cursar les FCT a un país estranger.

 

 

Presentació FP quadrado