RESULTAT DEL SORTEIG DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES 2016/17

Es començarà el repartiment de tots els cursos pel número: 02