LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS A BATXILLERAT - CURS 2016/17

Llistat definitiu d'admesos BATXILLERAT - curs 2016/17

nota: Atesa l'elevada demanda per al Batxillerat d'Arts Escèniques, el centre va sol.licitar l'ampliació de places a la Conselleria d'Educació, i per tant, també han estat ADMESOS els següents alumnes que van presentar sol.licitud fora de termini:

- Carles Calonge, Valentina

- Coll Tulloch, Joshua

- Font Haro, Kevin

- Herrera Barber, Lidia

- Molina Botella, Sara

- Rojas Aranda, Erika

 

La matrícula es durà a terme els dies 12 i 13 de juliol (horari 8.30 - 13.30h)