PREPARAR L'ESTADA

L’IES disposa d'un coordinador de mobilitat  que és l’encarregat de gestionar tota la documentació necessària, publicar la convocatòria, contactar amb els socis europeus, organitzar els viatges i l’estada i trobar empreses d’acollida on els alumnes puguin fer les pràctiques, però els alumnes interessats també han de participar en tot el procés.

ABANS DE L'ESTADA

El coordinador farà pública la convocatòria de beques el mes de novembre amb les places i les destinacions disponibles cada curs (pot variar cada any, depen de la disponibilitat dels socis europeus).Per la convocatòria han de presentar el seu CV en anglès a més a més de la carta de motivació, també en anglés.

Després de fer el procés de selecció, els alumnes selaccionats han de fer un curs de preparació lingüística i cultural, que pot ser on-line o presencial, fins la data de partida. Durant aquest temps, el coordinador ajudarà a l'alumne amb la gestió del viatge (documentació necessària, vols i allotjament) sent el soci europeu qui s'encarrega de la recerca d'empreses per fer les pràctiques.

DURANT L'ESTADA

El coordinador de mobilitat, junt al tutor d'FCTs farà seguiment de l'estada de l'alumne, mantenint contacte setmanal. També es manté comunicació constant amb el soci europeu que es l'encarregat de fer seguiment amb l'empresa, per assegurar-se de que la relació alumne-empresa es satisfactòria. L'alumne te la responsabilitat de fer una memòria setmanal de feines i experiències viscudes al "Blog d'experiencies dels alumnes".

DESPRÉS DE L'ESTADA

L'alumne ha d'entregar la documentació necessària per al reconeixement de l'estada. Aquesta documentació no és més que els documents justificatius de les despeses del viatje, fotos de la feina, així com l'informe final de l'alumne, enviat al seu correu per part de l'agència nacional. També hi hauran altres documents com el certificat d'empresa necessàris per al reconeixements dels crèdits FCT.