MATRÍCULES D'HONOR. CURS 2015-2016

david  alba  rosa

L'esforç, la constància, la curiositat i l'afany de superació personal són les arrels d'un arbre que dóna bon fruit. El claustre de professorat i l'equip directiu de l'institut Josep Maria Quadrado fa arribar l'enhorabona als tres  alumnes de 2n de Batxillerat del curs 2015-2016, David Anglada Rotger, Alba Moll Febrer i Rosa Portella Fortuny, que han estat distingits amb Matrícula d'Honor.