2n BAT: LLISTES DE SUFICIÈNCIES

Podeu consultar les notes dels exàmens concentrats d'aquest darrer trimestre a la cartellera de les aules on s'han impartit les classes al llarg del curs. El professorat penjarà una llista amb les notes indicant qui s'ha de presentar a l'examen de suficiència; sempre podeu revisar l'examen amb el professor/a. El dia 20 de maig es publicaran les  notes dels exàmens fets els dies 13 i 17 de maig; el dia 23 de maig, es publicaran les notes dels exàmens fets els dies 18, 19 i 20 de maig.

Recordau que tant a l'aula del grup com al web de l'institut ESTUDIS>Batxillerat>Calendaris i proves d'examen  podeu consultar l'horari dels exàmens de suficiència. Les classes de repàs començaran el dia 26 de maig, a excepció de la matèria Història de l'art que començaran el dia 23 de maig; pel que fa a les matèries comunes es segueix l'horari de classes del grup B i a les matèries de modalitat es manté l'horari habitual de classes.

El lliurament del butlletí de notes serà el dimecres 25 de maig a les 18h. a l'aula del grup.