PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Convocatòria de juny: dies 7, 8 i 9 de juny de 2016

Dates prematrícula PAU: del 9 al 29 de febrer de 2016

Instruccions per presentar la prematrícula:

A l'enllaç següent trobareu la informació i el formulari web de prematrícula:

http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/matricula/

Un cop emplenada la prematrícula, revisau que totes les dades són correctes, imprimiu-la per duplicat i lliurau-ne un exemplar signat al vostre centre de secundària o de FP i quedau-vos l'altre exemplar com a justificant i per tenir constància de les assignatures de què us heu d'examinar. Al centre us podran segellar el vostre exemplar.

Els estudiants de matrícula lliure poden presentar la prematrícula al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica i a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

A més, heu d'adjuntar amb l'exemplar que lliureu al vostre centre:

  • Una fotocòpia del document d'identitat (Si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full)
    • Persones de nacionalitat espanyola: DNI.
    • Persones de nacionalitat estrangera: NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc... Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d'anar acompanyats del passaport o de la carta d'identitat del seu país.

Si escau:

  • Una fotocòpia del títol de família nombrosa actualitzat, per tenir descompte de la taxa de matrícula (Si el document disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full).
  • Acreditació de l'exempció de la prova de Llengua Catalana i Literatura per a la PAU.
  • Historial acadèmic o certificat de notes de batxillerat, per als alumnes amb el títol de batxiller d'anys anteriors que no s'hagin presentat cap vegada a la PAU.
  • Una fotocòpia del títol o resguard d'haver-lo sol·licitat, per als alumnes amb el títol de tècnic superior d'anys anteriors.

 

Podeu anar consultant les novetats sobre la PAU al següent enllaç:

Convocatòria PAU 2016