TRANSPORT ESCOLAR

Tots els alumnes que resideixen a més de 3 quilòmetres del centre dins el mateix municipi de Ciutadella (Urb. Calan Blanes, Calan Bosch...), poden sol·licitar l'ús gratuït del servei de transport escolar.

Els interessats tindran fins aquest divendres, 25 de setembre, per presentar les peticions a la secretaria del centre. Una volta rebudes totes les sol·licituds, i si resten places vacants després de les adjudicacions als alumnes de Secundària, la direcció del centre farà la valoració segons els critèris de preferència fixats a la normativa pertinent.

.