PROVES D'ACCÉS CICLES FORMATIUS SETEMBRE 2015

MATRÍCULA: dels 23 de juny al 3 de juliol

DATES DE LA PROVA: dies 2 i 3 de setembre

CENTRE ON ES FA LA PROVA: ( Centre d'inscripció)

          Grau mitjà: IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

          Grau superior: 

                   Opció d’humanitats i ciències socials:   IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella)

                   Opció de ciències de la salut i mediambientals: IES Cap de Llevant (Maó))

                   Opció de ciències i tecnologia: IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella)

Més informació:

Grau mitjà                           Grau superior

 

.