DINAR DE COORDINADORS DE MENORCA

El passat divendres dia 29 de maig els coordinadors de mobilitat dels instituts  del Pasqual Calbó, Joan Ramis i Ramis Josep Maria Quadrado, amb projectes de mobilitat d'ERASMUS + per cicles de grau superior i projectes LEONARDO per cicles de grau mitjà, ens vam trobar per tal tractar els dubtes surgits arrel del tancament de les convocatòries 2014-15 dels programes actuals. dinar coordinadors 29 maig 15

També vam plantejar el contingut per la proposta d'un curs de formació o seminari per coordinadors de mobilitat, sempre amb la intenció de millorar la nostra tasca i coordinar-nos a nivell de Menorca.

.