SOL·LICITAR UNA BECA ERASMUS

QUI POT SOL·LICITAR UNA BECA ERASMUS+?

Programa ERASMUS + KA103 - Alumnes de Grau Superior

Els alumnes dels CFGS que vulguin fer una estada formativa a qualsevol país de la UE, ho han de fer a través de Programa Erasmus+KA103, sempre i quan el seu centre tengui la Carta Europea Erasmus, que és el cas de l’IES Josep Maria Quadrado.

ERASMUS + KA102 - Alumnes de Grau Mitjà i FPB

Aquest va dirigit a alumnes dels CFGM i de FPB que tenen interès en dur a terme una part de les seves pràctiques a l’estranger, sempre i quant hagin superat tots els moduls formatius corresponents als seus estudis.

 

COM I QUAN ES PODEN DEMANAR?

El coordinador de mobilitat s'encarrega de publicar una convocatòria en la web de l'institut, a principi de curs, normalment sobre el mes de novembre, i els estudiants interessats podran presentar la sol·licitud junt amb el seu curriculum i una carta de motivació per poder accedir a alguna beques de les ofertades.

Procés de sel·lecció

Una comissió formada per el tutor d'FCTs, el coordinador de mobilitat, el tutor del curs i el cap d'estudis serà el responsable de fer el procés de sel·lecció en el cas que hi hagin més alumnes que beques ofertades. Segons el cas, es podria fer una prova de nivell d'idioma en anglés. També contarà pel proces de selecció l'expedient acadèmic del curs anterior, la maduressa personal i la disponibilitat de fer un curs de preparació lingüística i cultural.

 Els resultats seràn publicats en la web de l'institut després de 15 dies des del dia de la publicació de la  convocatòria, i els alumnes seleccionats començaran el curs de preparació lingüística i cultural fins el moment de partir cap al pais d'acollida.

 

REQUISITS PER PODER PARTICIPAR

  • Complir els requisits d’accés a les FCT, no tenir mòduls pendents.
  • Coneixements en llengües estrangeres, preferentment la llengua del país de destí.
  • Maduresa personal, capacitat de superació i motivació.

 

DURADA I AJUDA ECONÒMICA

Les estades són de entre 1 i 2 mesos, dins el període de pràctiques en empresa (FCT). Les estades dels alumnes en l'estranger es realitzaran normalment entre març i juny.

La dotació de la beca ve determinada pel cicle formatiu que els alumnes estiguin cursant (perquè condiciona el tipus de beca al que poden optar) i país de destí, de manera que una estada en un país amb un nivell econòmic més alt compta amb una ajuda més gran que si té lloc en d’altres països.

 

POSSIBLES DESTINACIONS

Actualment els nostres socis europeos es troben en Finlàndia (Yÿvaskÿla College), Alemanya (Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal) i en Itàlia (Instituto Leonardo da Vinci de Florencia). Tots ells compten amb un gran prestigi por la seua organització en quant a l'estada, búsqueda d'allotjament i búsqueda d'empreses per fer les pràctiques en el país de destí. Ja hem tingut molt bones experiències en anteriors mobilitats.