PI
El quocient entre la longitud de la circumferncia i el seu dimetre es mant constant
Mou el centre de les circumferncies i veurs com es despleguen. Observa la relaci entre les longituds de les circumferncies i els dimetres
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
El quocient entre el permetre d'un polgon regular i el seu dimetre tamb es mant constant
Si mous els punts blaus es modifiquen els tamanys dels polgons regulars. Com pots comprovar la relaci entre el permetre i el dimetre es mant constant.
Modificant el nombre de costats pots comprovar que aix passa per a tots els polgons regulars i tamb que la relaci entre permetre i dimetre s'aproxima a 3.141...
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Aproximaci al valor de PI
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
PI s un nombre irracional
S'han desenvolupat nombroses frmules per calcular els decimals de PI. Aquest programa utilitza la dels germans Chudnovsky
Creative Commons License
obra de Martí Martí està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial 3.0 Espanya de Creative Commons