PROCÉS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2021-2022

AdmissióFP 2021 22El procés d’admissió als cicles formatius de formació professional en el règim presencial i dual per al curs 2021-2022 estarà obert de l’1 al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos. El procés d’admissió a l’FP a distància està previst que s’obri durant el mes de setembre.

Amb motiu de la situació actual provocada per la COVID-19 i per evitar massificacions a les secretaries dels centres, el procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals.

En aquest sentit, es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS D'FP - CONVOCATÒRIA 2021

Cartell proves accés CF 2021 GRAU MITJÀ

 GRAU SUPERIOR

PROVES LLIURES FP - CONVOCATÒRIA 2021

Cartell proves lliures FP 2021La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha convocat les proves lliures per obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior i que estan especialment dirigides als estudiants que no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància. Les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional sempre que no superin les 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle.

PROCÉS D'ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Ateses les mesures adoptades i canvis en matèria educativa derivades de la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, una vegada publicades les Instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de formació professional i d’estudis artístics superiors de disseny a les Illes Balears per al curs 2019-2020 i, atès que les proves d’accés s’ajornaran als dies 8 i 9 de juliol, s’ha decidit fer canvis en el procés d’admissió als cicles formatius de formació professional per al curs 2020-2021.

Amb la finalitat de no deixar que aquestes circumstàncies que estem vivint deixin enrere cap dels futurs alumnes de formació professional, el termini de sol·licituds d’admissió serà de dia 17 d’agost al 7 de setembre de 2020.

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i a la de Formació Professional.

Una de les novetats d’aquest procediment d’admissió serà que la persona interessada podrà sol·licitar fins a 10 opcions de cicles formatius que vol cursar, en el cas de cicles de grau mitjà i grau superior i fins a 5 opcions en el cas del cicles d’FPB.

Calendari del procés d'admissió a cicles formatius de les Illes Balears per al pròxim curs 2020-2021.

Oferta de Cicles Formatius curs 2020-2021.

 Més informació aquí.

LLISTATS PROVISIONALS DEL PROCÉS ORDINARI D'ADMISSIÓ A FP

 

El període de reclamacions està obert del 15 al 17 de setembre (tràmit telemàtic)

 

Calendari del procés d'admissió a cicles formatius de les Illes Balears per al curs 2020-2021

Oferta de Cicles Formatius curs 2020-2021

Més informació aquí.