Mediambiental

RECICLAR EL PAPER I EL CARTRÓ DELS EMBOLCALLS DELS REGALS

BONES FESTES DE NADAL

El Nadal, en major o menor mesura, és temps de compres, de regals i de consum, tres fenòmens que immediatament es tradueixen en generació de residus: restes de menjar, bòtils buits, envasos, paper d’embolicar, etc.

RECICLEU EL PAPER I EL CARTRÓ DELS EMBOLCALLS DELS REGALS

L'avantatge més clar del reciclatge és l'assoliment d'importants estalvis en la fabricació de paper nou, tant de costos com de recursos naturals. Per exemple, per fabricar una quantitat de paper nou, equivalent a un paquet de 100 fulls, es necessita aproximadament un arbre de dos metres d'alt, 4.700 Wats/hora d'energia i uns 50 litres d'aigua. En canvi, per fabricar la mateixa quantitat de paper reciclat,

a partir de paper usat, només calen uns 2 diaris vells, uns 1.800 Wats/hora i uns 8 litres d'aigua. A més, la fabricació de paper nou comporta una taxa superior de contaminació de l’aigua i de l’atmosfera.

Què podem fer nosaltres?

Una de les alternatives és la d’evitar l’ús innecessari del paper, com ara els embolcalls superflus. La segona alternativa passa per la reutilització, tot aprofitant, per exemple, el paper de regal per embolicar obsequis nous, paper de diari o provar d’embolicar utilitzant teles.

Finalment, caldrà que tot el paper, cartró i plàstic que no puguem reutilitzar sigui dipositat en els contenidors corresponents per al seu posterior reciclatge industrial. Recordeu que els llaços i el porexpan que alguns productes duen en el seu envoltori no s’ha de dipositar dins el contenidor blau.

La CMA vos desitja unes molt bones festes!

Que passar el temps amb la família i les amistats sigui el millor regal d’aquests dies de festa.

IMG 8535 petit

IMG 8526 petit IMG 8523 petit

TREU EL PLÀSTIC DE LA TEVA VIDA

Tenim un nou company a l’institut, ens ha deixat un missatge que ens diu: en menys de 12 minuts una bossa de plàstic anirà a parar a ... ( al mar, al terra, al bosc, al port, en el millor dels casos a un contenidor). Depèn de tots evitar-ho.

TREU EL PLÀSTIC DE LA TEVA VIDA!

IMG 8095petit IMG 8098petit

AJUDA'NS A FER L'ARBRE DE NADAL AMB CD

És important que sapiguem a quin contenidor cal destinar els CD per contribuir a tenir una societat més ecològica i amb voluntat de preservar el medi ambient. Moltes persones pensen que els CD s’han de tirar al contenidor groc ja que el 98% de la seva composició és de plàstic, de policarbonat, però no és així.

Et volem recordar que el contenidor groc NO és el contenidor dels plàstics sinó que és el contenidor dels envasos de plàstic. Per tant, un CD no és un envàs i, per tant, no hem de tirar els CD en aquest contenidor.

Així idò, a quin contenidor hem de tirar els CD? La resposta és que si volem reciclar un CD només tenim una opció: dur-lo al punt verd de la nostra ciutat o dipositar-lo dins la capsa que trobaràs a l’entrada del centre. La CMA els emprarà per decorar l’arbre de Nadal i els que no utilitzi els durà a la deixalleria de Ciutadella després de Nadal.

Gràcies per col·laborar-hi!

logo Comissió MediaAmbient

Arbre de Nadal petita