TUTORIA DE PRIMER DE BATXILLERAT

Sessió de tutoria: 7 d'abril de 2016

Per als alumnes que reuneixen els requisits (19 anys o més a 31-12-16): xerrada informativa a càrrec de Toni Roman sobre la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, dijous 7 d'abril a les 14:05 a l'aula 23.

Sessió de tutoria: dia 17 de març de 2016

Temes a tractar:

1.Informar de l'horari de dimecres 23 de març:

- de 8:00 a 10:40h. classe normal.

- a partir de les 11:10h. lliurament de notes als alumnes de forma individualitzada.

2. Valoració del trimestre.

Sessió de tutoria: 21 de gener de 2016

Xerrada "Motivació de cara als estudis superiors" a càrrec de Pere Alzina, a la sala s'actes del centre , dijous 21 de gener a les 14:05h.

Sessió de tutoria: 5 de novembre de 2015

Taller "Aprèn a explorar la mama" a càrrec de Jessica Serra Ametller, psicòloga de l'associació ALBA, dins el programa Salut Jove del CIM, s'impartirà el proper dijous 5 de novembre a les 14:05 al saló d'actes del centre.

.

Sessió de tutoria: 22 d'octubre de 2015

Assumptes a tractar:

- Elaborar una proposta de calendari d'exàmens (del 23 de novembre al 4 de desembre): s'han de respectar els blocs de matèries de modalitat. Els/les delegats/des es reuniran amb la coordinadora de batxillerat i li entregaran la proposta, divendres 23 d'octubre al segon pati a l'aula 23. A partir de les propostes dels diferents grups s'elaborarà una única proposta de calendari que es presentarà a l'equip docent de dia 28 d'octubre.

- Informar als alumnes del taller "Aprèn a explorar la mama" a càrrec de Jessica Ametller Serra, psicòloga de l'associació Alba, dins el programa Salut Jove del CIM, que s'impartirà el proper dijous 5 de novembre a les 14:05 al saló d'actes del centre.

- Recordar a l'alumnat de batxillerat que el divendres 23 d'octubre no podran sortir al carrer en hores de pati ja que l'equip directiu els ha amonestat per deixar brut tot l'espai que ocupen quan surten al carrer tot i que ja van ser avisats en aquest sentit.

- Recordar a l'alumnat que per sortir al carrer durant els patis han de mostrar el carnet a les conserges i/o als caps d'estudis, complint aquesta norma tan simple s'evitaran situacions poc agradables i malentesos.

 

.