TUTORIA DE PRIMER DE BATXILLERAT

XERRADA "UN CAMÍ, DISTINTES DIRECCIONS"

Xerrada per als alumnes de 1r de batxillerat a càrrec de la UIB  " Un camí, distintes direccions", a la sala d'actes de l'institut, el divendres 27 de gener a les 11:05 h.

 

SESSIONS DEL TALLER "FELDENKRAIS"

El calendari de les sessions del taller "FELDENKRAIS" és el següent:

1r A: dies 12 i 19 de gener

1r C: dies 9 i 16 de febrer

1r B: dies 23 i 30 de març

1r D: dies 4 i 11 de maig

SESSIÓ DE TUTORIA: DIJOUS 15 DE DESEMBRE

Temes a tractar:

1. Valoració del trimestre.

2. Informar a l'alumnat de l'horari de dijous 22 de desembre:

- de 8:00 a 9:45 classe

- a partir de les 10:15 lliurament de notes de forma individualitzada a l'aula de referència de cada grup (el/la tutor/a publicarà una llista amb l'horari aproximat d'atenció a cada alumne/a).

SESSIÓ DE TUTORIA: DIJOUS 17 DE NOVEMBRE

Temes a tractar:

1. Elaborar una proposta de calendari d'exàmens de final de trimestre.

2. Presentar el certamen "A la recerca del Jove Guia", demanar si hi ha alumnes interessats en participar-hi.

3. Recordar a l'alumnat que durant els patis, els alumnes que estan  al carrer han de respectar les zones de pas (aceres i carril bici).

 

 

 

 

SESSIÓ DE TUTORIA: DIJOUS 10 DE NOVEMBRE

Temes a tractar:

- Taller "Tot el que t'interessa i molt més és al web d'INJOVE", a les 14:05 a la sala d'actes de l'institut.