BEQUES I AJUTS

BEQUES LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ALUMNAT MATRICULAT A ESO EL CURS 2012/13

Convocatòria d'ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats a ESO durant el curs escolar 2012/13.

Beneficiaris: Alumnes matriculats durant el curs 2012-2013 en un nivell educatiu dels que conformen l’ensenyament obligatori (ESO)

Quantia: La quantia individual per alumne beneficiari es fixa en 50 euros.

Presentació: La sol·licitud, degudament emplenada, s’ha de presentar al centre educatiu on l’alumne va cursar els estudis durant el curs 2012-2013.

El termini per presentar les sol•licituds és de 10 dies hàbils posteriors a la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB: fins el 4 de novembre de 2013 (inclòs).

Termini màxim per a la resolució: 3 mesos des de l’acabament del període de presentació de les sol•licituds.

Termini màxim per a la notificació: La resolució s’ha de notificar mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Documents

.

PROVA DE NIVELL D'ANGLÈS PER A LES BEQUES DE MOBILITAT ERASMUS I LEONARDO

La prova de nivell d'anglés per als alumnes que han presentat la sol·licitut per a les beques de mobilitat Leonardo i Erasmus, serà el proper divendres dia 23 de 14 a 15.30.
Constarà de diferents parts:Writing, Listening, Speaking, Use of english i Reading.
La prova serà de nivell A2 que correspon a un nivell d'Anglès bàsic.

.

Es convoquen beques per material i transport

CONVOCATÒRIA BEQUES ALUMNES ESO - BOIB núm. 169 de 15 de novembre de 2012. Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 13 de novembre de 2012 per la qual es convoquen ajudes de renovació per a llibrlogo bequeses de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2011-2012 en els nivells d’ensenyament obligatori a centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears sostinguts amb fons públics.logo beques

CONVOCATÒRIA BEQUES TRANSPORT ESCOLAR – BOIB núm. 167 de 10 de novembre de 2012. Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia 8 de novembre de 2012 per la qual es convoquen ajudes de transport escolar per als alumnes que varen cursar estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2011/2012

.

convocatòria de beques leonardo i erasmus

S'obre la convocatòria 2012-13 per presentar la sol·licitud per concursar en el procés de selecció d'estudiants per a la concessió de les beques Leonardo da Vinci i Erasmus a l'IES Josep M. Quadrado.

Aquestes beques permeten als estudiants de cicle formatiu de Grau Mitjà i Superior cursar el seu mòdul de Formació Pràctica en Empreses en altre país de la UE.

  • Instruccions per la Convocatòria:pdf
  • Sol·licitud per formar part de la selecció:word
  • CV Europass en Anglès:word

  Logo Erasmus       Logo DGedcult       Logo LdV

 

 

.

Subcategories