LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

Formació professional de grau superior

Opció de Ciències i Tecnologia

Llista provisional d'admesos i exclosos

pdfLlista provisional d'admesos i exclosos

.