BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ

La Direcció General de Promoció Educativa, depenent del MEC, convoca durant els mesos de Maig o Juny ajuts a alumnes que cursin estudis en facultats universitàries, escoles tècniques superiors, escoles universitàries i col·legis universitaris, o que facin altres estudis de reconeixement oficial que tenguin caracter superior.
Les condicions per accedir a aquestes convocatòries es fixen a la corresponent convocatòria.

Consulteu aquesta adreça:https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones.html

.