CONCURS ESCOLAR BANC D'ESPANYA

Enguany, tornam està d’enhorabona! Hem aconseguit superar la primera fase de la tercera edició del concurs de l’Aula Virtual del Banc d’Espanya “El Banc d’Espanya i l’estabilitat de l’economia” i a més a més amb nota, hem quedat segons dels 25 centres que s’han classificat (al dir que han participat al concurs un total de 214 centres de les diferents comunitats autònomes). Ara ens toca preparar la segona fase que consisteix en presentar un treball escrit sobre un tema relacionat amb l’euro amb motiu de la cele-bració del seu  dècim aniversari en el mes de gener de 2009.
 
Grup d’alumnes d’economia de 1r de batxillerat

 

.