DEPARTAMENT D''EDUCACIÓ FÍSICA

Membres del departamentMEMBRES DEL DEPARTAMENT

    • BOSCH CAPELLA, JOAN JOSEP
    • FORTEZA FERRER, BIEL
    • GENESTAR MESQUIDA, PERE - Cap de departament                             

.