FAMÍLIA PROFESSIONAL D'INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT

Membres del departamentMEMBRES DEL DEPARTAMENT


  • BAGUR PRETO, NURIA
  • CAULES COLL, LORENZO
  • FERRER BENEJAM, PERE
  • FORCADA MOLL, MARIA ASSUMPCIÓ
  • GENESTAR ROTGER, ANDREU
  • MARTÍNEZ GENESTAR, GABRIEL
  • MAYOL CERDA, ANTÒNIA
  • ROMÁN SALORD, ANTONI -- Cap de departament
  • ROTGER VINENT, ALEJANDRO
  • SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSÉ CARLOS
  • VILAFRANCA SORA, JOAN JOSEP
  • VILLALONGA GOMILA, JOAN

.