CALENDARI D'EXÀMENS FINALS DE LA 2ª AVALUACIÓ

1r ESO   .........................pdf   publicat 7/2/14

2n ESO   ........................pdf   publicat el 13/2/14

3r ESO   .........................pdf   publicat 7/2/14

4t ESO   .........................pdf    publicat 7/2/14

.