MANIFESTACIÓ: CONTRA LA IMPOSICIÓ DEFENSEM L’EDUCACIÓ

cartell manivagamenorca DEfinitiu

.