CURS SOIB : MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ EXTRACCIÓ.

Obert el termini per la inscripció d’aquesta acció formativa dirigides prioritàriament a treballadors i treballadores desocupats.

Requisits dels alumnes: Major de 16 anys  i nivell ESO o equivalent.

Inici Curs : 22/04/2013   Acabament: 9/07/2012

Prova de nivell alumnes sense requisits : 15/04/2013

Informació i inscripcions: IES Josep Maria Quadrado

c/ Mallorca 65 - Ciutadella de Menorca

INSCRIPCIONS : 08/04/2013 a 12/04/2013   de 8:00 a 13:00 h

Certificació professional que s'obté:

  • Certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats.
  • Nivell bàsic en prevenció de riscos laborals
.