PROVES D'ACCÉS A GRAU SUPERIOR MAIG 2013

Atenció: en el BOIB num. 54 del 23 d'abril de 2013 es publica la Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional per la qual es modifica la data de realització de la part específica de les proves d'accés a grau superior, quedant de la següent forma:

  • Part comuna: dimecres 8 de maig
  • Part específica: divendres 10 de maig
    • l'horari de les proves queda de la següent forma:pdf
  • Llista definitiva de persones admeses i excloses:pdf
.