PROVES LLIURES - CONVOCATÒRIA 2013

En el BOIB de dia 7 de febrer se publica la resolució  per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir el títol de tècnic i tècnic superior de formació professional del sistema educatiu. En el nostra centre es convoquen les proves lliure dels mòduls que pertanyen al cicles formatius de:
       Instal•lacions frigorífiques i de climatització (títol LOE):només mòduls de primer curs
       Muntatge i manteniment d’instal•lacions de fred, climatització i producció de calor (LOGSE). Només persones que tenen algun mòdul aprovat d’aquest cicle.
        Tècnic superior en Manteniment d’instal•lacions tèrmiques i fluïts (LOE).
Termini d'inscripció: Del 25 de febrer al 8 de març de 2013 al mateix centre on se farà la prova.
Termini de realització de les proves lliures:  Del 2 al 31 de maig de 2013, ambdós inclosos, calendari a determinar per centre  segons la matricula.
Pagament de taxes: Per cada mòdul d'un cicle de grau mitjà: 8,62 euros.  Per cada mòdul d'un cicle de grau superior: 11,85 euros.
Mes informació: Direcció general de formació professional

.