Calendari d'exàmens de pendents de batxillerat

Nivell

Calendari d'exàmens

tot el curs

Horari d'exàmens

tot el curs

Alumnat de 2n de batxillerat amb matèries de 1r de batxillerat pendents

 pdf pdf 
.