Una Altra raó per anar a la concentració:

Amb la Llei actual els Pares i Mares i també els alumnes i mitjançant els nostres representants al consell escolar podem decidir sobre alguns  temes de la nostra comunitat educativa. Amb la reforma passam a ser un “òrgan consultiu” que avaluam emperò no aprovam

Mirau aquesta comperativa

.